PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY, nr 65

Noty o autorachWitold Bartoszewicz – ur. w 1948 roku we Wrocławiu. Z wykształcenia etnolog, z zawodu socjolog. Kieruje Zakładem Badań Statystycznych w Instytucie Turystyki. Mieszka w Brwinowie.

Andrzej Gazda – ur. w 1947 roku. W Podkowie mieszka od 1951 roku. Z wykształcenia inżynier mechanik. Radny trzeciej kadencji (przewodniczący Rady). Odznaczony odznaką „Zasłużony dla Podkowy Leśnej”.

Kazimierz Głowacki – W Podkowie Leśnej mieszka od 1974 roku. W latach 1990-1994 i 2005-2010 był członkiem Rady Miasta. Z wykształcenia renowator zabytków. W latach 1976-1989 na kierowniczym stanowisku przy odbudowie wnętrz Zamku Królewskiego w Warszawie. Wykładowca w Studium Techniki Teatralnej.

Elwira Kozłowska – mieszkanka Podkowy Leśnej. Absolwentka Wydziału Scenopisarstwa w PWSFTViT w Łodzi. Scenarzystka i kierownik produkcji filmowej działająca w kooperacji ze studiami produkcji filmowej. Ostatnie wybrane realizacje: współpraca przy serii dokumentalnej „Epitafia Katyńskie” (Media Kontakt 2010) i filmie dokumentalnym Spotkanie. Kosuth-Świdziński (Media Kontakt 2010). Otrzymała I nagrodę w międzynarodowym konkursie za scenariusz filmu animowanego (komedii) Enlarge funny side of Europe, organizowanym przez Art. Centre w Słowenii.

Piotr Lachmann – reżyser, niemiecko-polski poeta, eseista, tłumacz. Autor słuchowisk i utworów scenicznych. Poeta słowa i obrazu. Inicjator i założyciel wraz z Jolantą Lothe Videoteatru „Poza” w Warszawie. Publikuje w czasopismach niemieckich i polskich: „Merkur”, „Du”, „Theater heute”, „Tygodnik Powszechny”, „Twórczość”, „Teatr”, „Borussia”, „Przegląd Polityczny”, „Rita Baum”, „Dialog” (Berlin), „Śląsk”, „Gazeta Wyborcza”, „Zarys”. Autor scenariuszy i reżyser sztuk, między innymi Helmuta Kajzara i Hanny Krall. Ważniejsze nagrody: Nagroda Nowojorskiej Fundacji Imienia Jurzykowskich, 1981; Nagroda Paryskiej „Kultury”, 1991; Nagroda Fringe First na Festiwalu Fringe w Edynburgu (z Jolantą Lothe), 1992; Nagroda „Zarysu”, 2010.

Anna Marciniakówna – dziennikarka, skandynawistka, tłumaczka, ma w dorobku około 300 przekładów z literatury, głównie norweskiej i szwedzkiej, autorka reportaży prasowych oraz książek o tematyce skandynawskiej.

Piotr Wojciechowski – ur. w 1938 roku – pisarz, dziennikarz, reżyser filmowy. Laureat nagrody literackiej im. Wilhelma Macha, nagrody im. Kościelskich, nagrody PEN Clubu oraz nagrody Warszawskiej Premiery Literackiej Czerwiec 2011. Opublikował między innymi: Kamienne pszczoły, Czaszka w czaszce, Wysokie pokoje, Manowiec, Opowiadania beskidzkie, Obraz napowietrzny, Szkoła wdzięku i przetrwania, Doczekaj nowiu, Serce do gry.

Grzegorz Zegadło – bibliotekarz i animator kultury, od 1993 roku dyrektor Pruszkowskiej Książnicy, autor monografii Książnica pruszkowska 1903-2003. Publikował w periodyku „Jaćwież”, w „Bogorii”, „Wędkarzu Polskim”; stały współpracownik miesięcznika „Wędkarski Świat”, organizator ogólnopolskich konkursów: poetyckiego im. C.K. Norwida i recytatorskiego im. K.I. Gałczyńskiego.PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY  —> spis treści numeru