PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY, nr 38


kilim1

Galeria dwudziestolecia

Pojazdy

1. 2.
3. 4.

 

Fot. Tomasz Jakobielski

  1. Praga–Oświęcim, najstarszy zachowany polski samochód, montowany w zakładach w Oświęcimiu na podwoziu czeskim, egzemplarz z 1928 roku. Wyprodukowano kilkaset sztuk tego modelu.
  2. W połowie lat trzydziestych Fabryka Samochodów Osobowych i Półciężarowych przy Polskich Zakładach Inżynieryjnych w Warszawie rozpoczęła montaż, a potem produkcję „auta dla wszystkich”. Był to Fiat 508, na włoskiej licencji Fiata 508 Balilla. Egzemplarz pokazany na zdjęciu, Fiat 508 Junak pochodzi z 1936 roku.
  3. Sokół 600 — najpopularniejszy i najbardziej znany motocykl produkcji krajowej w okresie międzywojennym. Sokoły odnosiły liczne sukcesy w imprezach sportowych i turystycznych, uczestniczyły w zlocie gwiaździstym w Berlinie z okazji XII Olimpiady w 1936 r. W roku 1939 Tadeusz Rudawski (konstruktor) i Józef Docha wjechali na dwóch Sokołach na szczyt Kasprowego Wierchu. Do wybuchu wojny wyprodukowano około 7 tysięcy takich motocykli.
  4. Najpowszechniejszy środek lokomocji — rower. Ten pokazany na zdjęciu pochodzi z fabryki Kamińskiego w Radomiu i ma jeszcze drewniane obręcze. Po 1934 roku zastępowano je metalowymi.


Wszystkie zdjęcia pochodzą z Muzeum Motoryzacji w Otrębusach. Kierownictwu Muzeum dziękujemy za udostępnienie eksponatów i pomoc przy wykonywaniu zdjęć.
 <– Spis treści numeru