PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY, nr 38

NOTY O AUTORACHMaria Barbasiewicz — historyk; pracuje w Ośrodku Dokumentacji Zabytków jako sekretarz redakcji „Ochrony Zabytków”. Na łamach „Podkowiańskiego Magazynu Kulturalnego” (29/30, 2000 r.) opublikowała tekst „Mazowsze w Karolinie”.

Ludmiła Marjańska — poetka, pisarka, tłumacz literatury anglojęzycznej, uhonorowana nagrodami literackimi. Do niedawna Prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, honorowy członek Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy.

Barbara Ogrodowska — ur. w Józefowie k. Błonia. Dr etnografii, starszy kustosz w Państwowym Muzeum Etnograficznym. Autorka licznych artykułów i książek z zakresu tradycji polskiej obrzędowości. Mieszka w Piastowie.

Bohdan Pociej — ur. W 1933 roku w Warszawie. Muzykolog, krytyk, pisarz i eseista. Od 1995 roku na łamach PMK publikował m.in. leksykon muzyczny — Muzyka w sferze myśli oraz eseje Sylwetki geniuszy. Mieszka w Podkowie Leśnej.

Jarosław Marek Rymkiewicz — ur. W 1935 roku w Warszawie. Profsor w Instytucie Badań Literackich PAN. Jest poetą, prozaikiem i tłumaczem. „Podkowiański Magazyn Kulturalny” drukował na swych łamach wiersze J.M. Rymkiewicza, które weszły do tomu Znak niejasny baśń półżywa (1999), rozmowę Bohdana Pocieja z poetą na temat związku poezji z muzyką, oraz fragmenty książek Mickiewicz EncyklopediaLeśmian Encyklopedia. Mieszka od 1995 r. w Milanówku.

Bohdan Skaradziński — ur. w 1931 r. w Twierdzy Osowiec. Dr nauk ekonomicznych, pisarz i działacz społeczny. Wieloletni redaktor miesięcznika „Więź”. Stale współpracuje z PMK od pierwszego numeru pisma. Mieszka w Podkowie Leśnej.
 <– Spis treści numeru