PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY, nr 37

Odznaka nr 10

Z ogromną radością pragnę poinformować czytelników PMK, że Kapituła Odznaki „Zasłużony dla Miasta - Ogrodu Podkowa Leśna” dnia 1 października 2002 r. przyznała p. Zofii Broniek honorową odznakę „Zasłużony dla Miasta - Ogrodu Podkowa Leśna”.
Laureatka w naszym mieście żyje i tworzy od 1979 roku. Swoją artystyczną i społeczną działalnością wniosła w historię Podkowy trwały ślad. W archiwum Parafialnego Komitetu Pomocy Bliźniemu zachowały się słowa, które nie pozostały deklaracją na papierze:
„Zofia Broniek — artysta - malarz: mogę robić wszystko, co będzie w pracach Komitetu potrzebne.”

To bardzo dla Pani Zofii charakterystyczne — zawsze robi dla naszej społeczności to, co jest właśnie najbardziej potrzebne...
Od lat osiemdziesiątych brała udział w tworzeniu nowej podkowiańskiej rzeczywistości angażując się w pracę Komitetu Obywatelskiego, Parafialnego Komitetu Pomocy Bliźniemu i przyczyniając się do reaktywowania Towarzystwa Przyjaciół Miasta - Ogrodu Podkowa Leśna. Jest aktywnym członkiem Zarządu Towarzystwa. Zorganizowała Galerię w czytelni Jana Pawła II przy naszym kościele św. Krzysztofa, wydała kilkanaście książek o losach naszego miasta i regionu oraz 36 numerów „Podkowiańskiego Magazynu Kulturalnego”. Takich edytorskich dokonań nie mają nawet miasta powiatowej rangi. Magazyn Podkowiański patronuje działalności intelektualnej i artystycznej, pielęgnuje dorobek żyjących tu ludzi, dba o sprawę dla Podkowy Leśnej najważniejszą, to znaczy tożsamość miasta - ogrodu. Zofia Broniek redaguje i wydaje to pismo bez etatów, pomieszczeń i sprzętu, bez żadnego wynagrodzenia.
Za ofiarną, bezinteresowną postawę pro publico bono składam Pani Zofii Broniek słowa podziękowania i najwyższego uznania.Hanna Gradkowska — Przewodnicząca Kapituły
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta - Ogrodu Podkowa Leśna
 <– Spis treści numeru