PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY, nr 37

Kronika wydarzeń kulturalnychPodkowa Leśna


Kościół św. Krzysztofa

Czerwiec, lipiec, sierpień: Letnie Wieczory Muzyczne. Festiwal pod dyrekcją artystyczną Józefa Kolinka. Cztery koncerty poświęcone były tematom: Mozart, Vivaldi, Barokowa trąbka i polskie ślady w muzyce baroku, Szopen i Moniuszko.

Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk oraz Muzeum A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku

21.09 — III Festiwal Muzyczne Konfrontacje zatytułowany Muzyka źródeł. Słuchaliśmy Huculskiej Kapeli Czeremosz Romana Kułmyka z Żabiego, Zespołu Muzyki Dawnej Ars Nova wykonującego pieśni kurpiowskie i dawne tańce polskie, Kapeli Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego, folkloru podhalańskiego w wykonaniu Kapeli Góralskiej Bartłomieja Koszarka oraz pieśni inspirowanych folklorem kultur słowiańskich w wykonaniu Jadwigi Rappé — alt i Mariusza Rutkowskiego — fortepian. Festiwal zakończył Zbigniew Namysłowski Quartet grający improwizacje jazzowe. W sali wystawowej Stawiska oglądaliśmy obrazy Edwarda Dwurnika.

Ośrodek Kultury

21.09 Otwarcie wystawy malarstwa Grzegorza Bolka, interesującego artysty, mieszkańca Podkowy. Historia zielonego to cykl bardzo ładnych, świeżo i dynamicznie malowanych pejzaży. Artysta lubi malować, a w dodatku maluje dobrze.

Rzeszów

Październik — O pracach graficznych i rysunkowych nadesłanych na XVIII Ogólnopolską Wystawę Twórczości Pedagogów Plastyki Rzeszów 2002 napisano w katalogu wystawy:
Dla stworzenia rysunku wystarczą najprostsze narzędzia: kawałek papieru i rysik. Grafika, która dzieli z nim wiele cech konstytutywnych, takich jak prymat linii i światłocienia, wymaga od twórców opanowania niekiedy skomplikowanych warsztatowych procedur i trudnej sztuki abstrahowania. Rysunek pozwala na powrot do źródeł sztuki i najprostszych radości stwarzania z niczego. Natomiast opanowanie procedur graficznych i uzyskiwane przy ich użyciu niezwykłe efekty dają satysfakcję posiadania nieznanych innym umiejętności i wiedzy.
W wystawie zorganizowanej przez Wojewódzki Dom Kultury przy współpracy rzeszowskiego Biura Wystaw Artystycznych udział wzięła mieszkanka Podkowy Leśnej, nauczycielka plastyki w Szkole Podstawowej nr 1 w Brwinowie — Bogumiła Niemirowska.

Kraków

10.09 w galerii Katolickiego Centrum Kultury „Krypta u Pijarów” otwarcie wystawy grafiki, malarstwa i rzeźby Leszka Sobockiego zatytułowanej Purgatorium.

Kazimierz Dolny

14.09 w Domu Michalaków wernisaż wystawy ślady, znaki, chwile Krystiany Robb - Narbutt.

Poznań/Warszawa

Czerwiec — uroczystości jubileuszowe 80 - lecia profesora Aleksandra Wojciechowskiego, przyjaciela artystów, organizatora i komentatora współczesnej plastyki. Spośród wielu funkcji i zasług wymieńmy przywódczą rolę w kierowaniu ruchem kultury niezależnej. Przypominamy wystawę Jego autorstwa Czas smutku, czas nadziei, która w 1985 roku gościła w Podkowie oraz książkę o tym samym tytule — kompendium wiedzy o sztuce lat 80.

Warszawa

09.09 W Zachęcie otwarto wystawę malarstwa i rysunków Jacka Sempolińskiego pt. a me stesso będącą obszerną prezentacją jego dzieł od lat 50. po najnowsze. Wystawa grupuje prace w cykle motywów pojawiających się w jego twórczości. Jacek Sempoliński, malarz i autor książek o sztuce, jest profesorem zwyczajnym w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
08.10 W galerii krytyków „Pokaz” wernisaż wystawy fotografii Podole, tak daleko, tak blisko autorstwa Bartłomieja Gutowskiego i Magdaleny Latawiec.

Książki

W ostatnim czasie ukazały się m.in.:

Nagrody
 <– Spis treści numeru