PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY, nr 31-32

Muzeum dwudziestolecia



Czasy wprawdzie muzeom nie sprzyjają, ale pięknym szaleństwom sprzyja nieraz szczęście. Chcemy stworzyć w Podkowie Leśnej muzeum dwudziestolecia międzywojennego 1918-1939. Z racji swojego rodowodu i tradycji Podkowa byłaby idealną siedzibą takiej placówki. Jako kolejne pokolenia i jako miasto jesteśmy coś winni tamtej niezwykłej epoce i jej ludziom. Na razie otwieramy redakcyjną Galerię Dwudziestolecia, z nadzieją, że kiedyś stanie się archiwalnym śladem narodzin przyszłego muzeum.

Redakcja



Św. Krzysztof - patron podkowiańskiego kościoła

Św. Krzysztof




Witraże z wyobrażeniem świętych: Mikołaja, Jana Nepomucena i Juliana oraz archanioła Rafaela

witraże


Oba dzieła, to znaczy malowidło w prezbiterium i projekty witraży, wykonał Jan Henryk Rosen w 1936 roku, zaproszony do Podkowy Leśnej przez Komitet Budowy Kościoła. Fundatorami witraży były: Automobilklub Polski, Aeroklub RP, Związek Motocyklowy oraz Polski Touring-Club.


(Halina Regulska, Dzienniki z oblężonej Warszawy, Warszawa 1978, Rocznik Podkowiański nr 2/3, 1989, Podkowiański Magazyn Kulturalny 1 (12) 1996




 <– Spis treści numeru