PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY, Nr 3(10) 1995


Robert Browning

Rozmyślania Johannesa Agricoli

Co noc nade mną wysklepione
Niebo próbuje mnie omamić
Przepychem świateł, gwiazd milionem;
Słońca, księżyce – wszystko na nic,
Dla mego wzroku nie ma granic
Kiedy do Boga tak mi pilno;
Bo chcę, by Bóg mnie wziął w ramiona
I w nim chcę trwać, i w nim zamilknąć.
Mielizny sławy duch pokonał,
W Bogu spoczynek i ochrona.


fragment poematu

przeł. Hanna Bartoszewicz
Podkowiański Magazyn Kulturalny  [ Strona główna ]  [ Archiwum ]